Speciosae

Rokowanie Advanced Liver Disease …

Rokowanie Advanced Liver Disease ...

Czy chcesz przeczytać resztę tego rozdziału.

Pełnotekstowe · Artykuł · maj 1984

Artykuł · grudzień 1985

[Pokaż streszczenie] [Ukryj streszczenie] ABSTRAKCYJNY: Wartość stężenia kwasu żółciowego do rokowania w marskością wątroby porównano z prognostyczne znaczenie kliniczne i laboratoryjne w badaniu prospektywnym 1 rok 76 pacjentów z marskością wątroby. Oznaczenie radioimmunologiczne handlowy do całkowitej ilości kwasów żółciowych pierwotne surowicy z barwnikiem był stosowany. Spośród 76 chorych, 16 zmarło w okresie obserwacji. Stężenie kwasów żółciowych w surowicy ściślej skorelowane ze śmiertelnością z marskością niż powszechnie stosowanych parametrów klinicznych i laboratoryjnych, takich jak test numer połączenia, wodobrzusze, albumina pseudocholinesterase, bilirubiny, czasu protrombiny i stanu odżywienia. Kwasów żółciowych w surowicy same otrzymano przewidywania śmiertelność podobną do klasyfikacji dziecka. Gdy analiza regresji logistycznej przeprowadza optymalne przewidywania prognozy został osiągnięty za pomocą kombinacji kwasów żółciowych w surowicy i testu numer połączenia. poziom kwasów żółciowych w surowicy same lub w połączeniu z liczbą test połączenia mogą być użyteczne klinicznie wskaźnik prognostyczny marskości.

Artykuł · styczeń 1986

RELATED POSTS

 • Rokowanie Advanced Liver Disease …

  Referencje Alexander JF, Lischner MW, Galambos JT (1971) Historia naturalna alkoholowego zapalenia wątroby. II. Rokowanie długoterminowe. Am J Gastroenterol 56: 515-525 PubMed Borowsky SA…

 • Etapy Liver Disease marskością …

  PRZYCZYNY marskości Patologia marskość W tego typu, cała wątroba jest jednakowo zaangażowani. Guzki regeneracyjne są na małej stronie jest mniejsza niż 3 mm wielkości. Jest to spowodowane…

 • Rokowanie dla Liver Disease in …

  Rokowanie dla Liver Disease u kotów Objawy choroby wątroby pojawiają się tylko wtedy, gdy choroba jest w bardzo zaawansowanym stadium, ponieważ wątroba nadal działać, nawet gdy uszkodzeniu. W…

 • Etap 4 Liver Disease Życie Zakładana …

  Dzielenie igieł (lub inne choroby są w pośpiechu, wszyscy muszą fatalne skutki dla zdrowia. Sylimaryna i kilka antybiotyków może spowodować całe życie. Parków narodowych mogą mieć większą…

 • USG rozproszonych Liver Disease …

  Hisham Tchelepi. MD. Philip W. Ralls. MD. Randall Radin. MD i Edward Grant. MD Zakład Radiologii Keck School of Medicine, University of Southern California w Los Angeles, w Kalifornii. Adres do…

 • Etap 3 Kidney Disease Rokowanie …

  Nazywa się etap 3 nerek przy GFR spada poniżej 60 ml / min, lecz wciąż wyższe niż 30, a to oznacza, że ​​nerki były nieznacznie uszkodzone, ale choroba nie jest na tyle poważne, aby rozpocząć…

Comments are closed.